KayC - DanDee
Sorry DanDee - NT.
OOTP Beat Nhiều ca sĩ
OOTP Nhiều ca sĩ
when its time Nhiều Ca Sĩ - KayC
sometimes Nhiều Ca Sĩ - KayC
dream Nhiều Ca Sĩ - KayC
indaroom KayC - SuperC
SUNDAY SADNESS Nhiều Ca Sĩ - KayC
Đế Vương

Đình Dũng

01
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

02
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

05
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

06