Quách Tuấn Du

Đơn Côi Quách Tuấn Du
Chúc Xuân Quách Tuấn Du
Còn Nguyên Vết Thương Sâu Quách Tuấn Du - Mai Quốc Việt
Lan Và Điệp 4 Quách Tuấn Du - Ngọc Sơn
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

01
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

02
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

05