...
...
...
...
...
Thà Quên Đi (Nonstop) Phạm Trưởng
...
...
Nợ (Nonstop) Phạm Trưởng
...
...
Đắng Môi (Nonstop) Phạm Trưởng
...
Đàn Ông Là Thế (Nonstop) Phạm Trưởng - Thúy Hằng
...
...
Anh Yêu Em (Nonstop) Phạm Trưởng
...
Anh Nợ Em (Nonstop) Phạm Trưởng
...
...
Đến Với Euro Phạm Trưởng