...
Ngày Ngày Tháng Tháng Phạm Trưởng - Khánh Trung
...
Nếu Và Có Lẽ Phạm Trưởng
...
Nắng Và Mưa Phạm Trưởng
...
Mất Cảm Giác Phạm Trưởng
...
Lạc Đường Phạm Trưởng
...
Không Thể Nói Phạm Trưởng
...
Khó Đoán Phạm Trưởng - Trịnh Phong
...
Dối Gian Tình Đầu Phạm Trưởng
...
Đợi Chờ Một Ngôi Sao Phạm Trưởng
...
Dịu Dàng Sắc Xuân Phạm Trưởng
...
Điều Lo Sợ Nhất Phạm Trưởng - Nguyên Khôi
...
...
Dấu Hiệu Tình Yêu Phạm Trưởng
...
Đắng Môi Phạm Trưởng
...