Mai Tiến Dũng
Dù Khóc Một Dòng Sông Thùy Chi - Mai Tiến Dũng
Người Như Anh Mai Tiến Dũng
Tối Nay Em Muốn Sao Mai Tiến Dũng
Khi Xưa Ta Bé Bang Bang Hương Giang - Mai Tiến Dũng
Bang Bang Hương Giang - Mai Tiến Dũng