Minh Tốc - Lam
Fmaj9/E Minh Tốc - Lam
Ngọc Bích Minh Tốc - Lam
Salsa Minh Tốc - Lam
Ngọc Lam Minh Tốc - Lam
Không Say Không Về

Châu Gia Kiệt

01
Đi Về Nhà

JustaTee - Đen

04
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

06
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

07