...
Sao Chưa Thấy Hồi Âm Phương Anh Bolero
...
Tâm Sự Với Anh Phương Anh Bolero
...
Ước Nguyện Đầu Xuân Phương Anh Bolero
...
Tình Người Ngoại Đạo Phương Anh Bolero
...
Đoạn Tuyệt Phương Anh Bolero