KaiSoul - Phúc Pin - KayDee
Đêm Qua Đi Đâu Nhiều ca sĩ
Eyes On You Phúc Pin - Misabae
Muốn Say Cùng Nhau Phúc Pin - Misabae
Eyes On You Phúc Pin - Misabae
Gửi Vợ Tương Lai KayDee - Long Nón Lá
Muốn Say Cùng Nhau Phúc Pin - Misabae
Muốn Có Bồ Beat KaiSoul - KayDee
Muốn Có Bồ KaiSoul - KayDee
Trở Về Cố Hương KaiSoul - Julian.K
Nhật Ký Cách Ly KayDee - Yuni Boo
Men Say KaiSoul
Thay KaiSoul - Tulemi
Đế Vương

Đình Dũng

01
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

02
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

05
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

06