Dương Triệu Vũ
Kết Thúc Để Bắt Đầu Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ
Con Yêu (Remix) Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ
Chỉ Còn Mùa Quên Dương Triệu Vũ
Túy ca Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ
Mãi Mãi Không Ân Hận Dương Triệu Vũ
Phố Mùa Đông Dương Triệu Vũ
Chúc Xuân Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ
Ảo Mộng Tình Yêu Dương Triệu Vũ - Thanh Thảo
Cây đàn bỏ quên Dương Triệu Vũ - Khánh Du