Phú Quí - Đức Lợi

Xuân Xa Beat Thanh Phúc - Đức Lợi
Xuân Xa Thanh Phúc - Đức Lợi
Nhớ Beat Phú Quí
Nhớ Phú Quí
12 Tháng Phú Quí
No Tune 2 Phú Quí
Lượn Vòng Nhiều ca sĩ
Ai Mang Tình Anh Phú Quí - Phú Em
Anh Muốn Phú Quí
Tường Vi Trắng Phú Quí - Green
Vậy Em Thương Ai Phú Quí - DucLoi
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

01
Thê Lương

Phúc Chinh

02
Đâu Còn Đây

Lee Ken - anh Nal

04
Hương

Văn Mai Hương - Negav

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

09
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

11
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

01
Thê Lương

Phúc Chinh

02
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

03
Đâu Còn Đây

Lee Ken - anh Nal

04
Câu Hẹn Câu Thề

Đình Dũng

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

10
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

11
Hương

Văn Mai Hương - Negav

12