Phương Ly - Da LAB

Kết Thúc Bắt Đầu Đức Phúc - Da LAB
Để Gió Cuốn Đi Thanh Lam - Da LAB
Mặt Trời Của Em JustaTee - Phương Ly
Gác Lại Âu Lo Miu Lê - Da LAB
Ngày Tận Thế Nhiều ca sĩ
So Close (Nimbia Remix) Binz - Phương Ly
So Close Binz - Phương Ly