Nhiều Ca Sỹ

Gọi Naomi - Nhiều Ca Sỹ
Iconic Madonna - Nhiều Ca Sỹ
Tùng Rinh Rinh Nhiều Ca Sỹ
Love & Go Phúc Bồ - Nhiều Ca Sỹ
Girl ! You Know Phúc Bồ - Nhiều Ca Sỹ
Fb Boi Da Best Phúc Bồ - Nhiều Ca Sỹ
Happy Birthday Lý Hải - Nhiều Ca Sỹ
Liên Khúc Mộng Chiều Xuân Quách Tuấn Du - Nhiều Ca Sỹ
Lonely Star (Remix) Nhiều ca sĩ