Tóc Tiên - Touliver - Da LAB

Gác Lại Âu Lo Miu Lê - Da LAB
Việt Nam Tử Tế Nhiều ca sĩ
I'm In Love Tóc Tiên
Tell Me Why Tóc Tiên
Gene Binz - Touliver
MNDNG Mr A - Touliver
Far away LK - Touliver
Em Không Thể Touliver - Tiên Tiên
Anh Chàng Răng Sún Phan Đinh Tùng - Tóc Tiên
Đã Yêu Tóc Tiên