DeeTee - anh K

Sao Anh Lại Quát Em !!! DeeTee - Huyền Trang Lux
Những Ngày Hoa Rực Rỡ DeeTee - Huyền Trang Lux
Crush On You DeeTee - Huyền Trang Lux
Xóa Đi Tất Cả Anh Khoa - DeeTee
Chạy Theo Thanh Xuân DeeTee - Huyền Trang Lux
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Lily

Nhiều ca sĩ

10